Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki „Szkołą z Klasą 2.0”

Po dziesięciu miesiącach wspólnej wytężonej pracy nasza szkoła otrzymała tytuł i certyfikat „Szkoły z Klasą”, na który czekaliśmy z niecierpliwością. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, satysfakcja i motywacja do dalszych działań.

„Szkoła z Klasą” to ogólnopolski program, w który zaangażowana była cała szkoła – dyrektor, koordynator, 4 nauczycieli. Działaliśmy razem, ale każdy w swoim wymiarze. Sumą tych działań była zmiana całej szkoły na ciekawszą, bardziej zaangażowaną, otwartą na nowe wyzwania i dopasowującą się do zmieniających się czasów.

Program trwał cały rok szkolny (od września do sierpnia), w trakcie którego uczniowie, wspólnie z nauczycielami realizowali różnorodne zadania zgodnie z opracowanym całorocznym harmonogramem działań. Uzyskaliśmy też tytuł Szkoły eksperckiej .

My nauczyciele, mimo ogromu pracy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, zdobyliśmy nowe umiejętności związane z TIK, pracowaliśmy innowacyjnymi metodami pracy: projektu, odwróconej lekcji.

To była wspaniała i bardzo ciekawa forma wykorzystania potencjału, umiejętności i zdolności naszych uczniów.

Jolanta Figat

Szkoła z klasą 2.0

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do programu Szkoła z Klasą 2.0. Koncentruje się on na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Celem programy jest rozwijanie u uczniów samodzielnego i krytycznego myślenia, uczenie jak odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Szkoła z Klasą podpowiada jak wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z Internetu.

Program trwa cały rok, w trakcie którego uczniowie, wspólnie z nauczycielami, realizują różnorodne zadania.

Tegoroczna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. W pracy skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy, jak na różne sposoby można odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.

Główna strona programu: http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/szkola-z-klasa-20-wlacz-sie, dostęp 17.11.2014

Harmonogram naszych działań

Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

Szkolny Festiwal 2.0 to stały element akcji „Szkoła z Klasą 2.0”, do której nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym 2014/15 jest zwieńczeniem i podsumowaniem całorocznej pracy Zespołu nauczycieli i uczniów, a także sposobem na integrację szkolnej społeczności.

Festiwal 2.0 odbył się 28 maja w auli naszej szkoły z udziałem zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Gminy- p. W. Sobla, radnych naszej Gminy i przedstawicieli Komisji Oświaty: p. Antoniego Jarco, p. Jana Jurasza, p. Annę Kalinowską, Rady Rodziców oraz całej społeczności szkolnej.

Składał się z dwóch części:

  • informacyjnej
  • ekspozycyjnej z elementami warsztatowymi.

Część informacyjną w formie mini wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną, zdjęciami i relacjami uczniów poprowadziła p. J. Figat.

„Szkoła z Klasą” to ogólnopolski program, w który zaangażowana była cała szkoła – dyrektor (I. Lach), koordynator (J. Figat), nauczyciele (A. Skrzypek, T. Gawlińska, U. Kuta, D. Waligóra) i uczniowie. Działali razem, ale każdy w swoim wymiarze. Sumą tych działań była zmiana całej szkoły na ciekawszą, bardziej zaangażowaną, otwartą na nowe wyzwania i dopasowującą się do zmieniających się czasów. Skupiał się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwijał u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczył odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje.  Uczył pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwijał umiejętność wystąpień publicznych.

Program trwał cały rok szkolny (od września do sierpnia), w trakcie którego uczniowie, wspólnie z nauczycielami realizowali różnorodne zadania zgodnie z opracowanym całorocznym harmonogramem działań. Swoje zadania nauczyciele przedstawiali na bieżąco na platformie programu Szkoła z klasą 2.0 oraz na stronie internetowej naszej szkoły. Po zaliczeniu programu szkoła uzyska certyfikat 2.0 oraz tytuł Szkoły z klasą.

Uzyskaliśmy już tytuł Szkoły eksperckiej (gdyż minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników naszej szkoły zostały odznaczone jako Dobre praktyki). A mamy ich już 7.

Tegoroczna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 prowadzona była pod hasłem ,,CZYTAMY I ODKRYWAMY”.

Oto nasze działania i przedsięwzięcia zrealizowane

w związku z programem:

Kodeks 2.0

W I semestrze w klasach nauczyciele prowadzili debaty podczas których uczniowie zapoznawali się z zasadami korzystania z nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Uczniowie wypracowali klasowe wersje Kodeksu 2.0 –zbioru zasad bezpiecznego i mądrego korzystania z TIK w nauczaniu i uczeniu się.

22 stycznia odbyła się debata szkolna z udziałem przedstawicieli klas, Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli biorących udział w Programie. W trakcie spotkania powstał szkolny Kodeks 2.0.

Wspólnie wypracowane pomysły były dalej przedmiotem dyskusji oraz ,,testowania” w II semestrze.

Ogólnopolskie Wybory Książek

Wybory zostały zorganizowane i przeprowadzone przez bibliotekę szkolną. Trwały 3 dni. Klasy 2-6 odwiedziły bibliotekę, w której zorganizowano lokal wyborczy i wzięły udział w głosowaniu.

Uczniowie, na specjalnie przygotowanych kartach, podawali tytuły książek, które ich zdaniem warte są polecenia i powinny znaleźć się w każdej bibliotece. Nad całością czuwała komisja wyborcza, w skład której weszli członkowie kółka bibliotecznego.

Wyniki głosowania zostały opublikowane na stronie biblioteki i naszej szkoły.

W klasach 1-3 popularnością cieszą się lektury i książki związane z filmami lub bajkami oglądanymi w telewizji i w kinie. W klasach 4-6 (podobnie jak u młodszych uczniów) popularnością cieszy się literatura związana z filmem. Wykaz tych książek można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Warsztaty twórcze z panem Toti dla klas III

Warsztaty filmowe dla uczniów klas IV – VI

Szkoła na platformie

Utworzyliśmy szkolną Platformę edukacyjną - takie miejsce w sieci, w którym pojawiły się już materiały promujące nowoczesne nauczanie. Platforma redagowana jest przez nauczycieli i uczniów, którzy udostępniają opracowane przez siebie dokumenty, autorskie materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, zadania, ciekawe ćwiczenia utrwalające treści realizowane w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych.

platformaedukacyjnawg.2ap.pl

 

Realizacja ścieżek edukacyjnych

Nauczyciele biorący udział w programie realizowali zadania z wykorzystaniem nowych technologii oraz innowacyjnych i angażujących uczniów metod pracy: projektu, odwróconej lekcji. Metodę projektu realizowali uczniowie z kl.V a - „Szlakiem bohaterów lektury”, gdzie stworzyli grę dydaktyczną oraz z kółka bibliotecznego „Podręcznik? Sami zrobimy”, gdzie stworzyli podręcznik do przyrody dla wybranej klasy.

W kl.II a metodą odwróconej lekcji odbył się cykl zajęć „Wyprawa na Grenlandię”,’’ Czy to już wiosna’’, „Kolory tęczy”, w kl.VI a „Wizytówki Londynu”, „Tworzymy słownik angielsko – amerykański”, „Przyrodnicze lapbooki”.

Po przedstawieniu wszystkich działań (części informacyjnej) wybrane zespoły uczniów wraz z nauczycielami prezentowali rezultaty swoich zadań na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach edukacyjnych. Dalsza część festiwalu przebiegała warsztatowo. Uczniowie klasami mogli zobaczyć, zapytać, pograć, poćwiczyć. I tak:

STOISKO – kl. IV a i V a - pani A. Skrzypek

Na laptopie zaprezentowany był blog z grami interaktywnymi na podstawie lektury „W pustyni i w puszczy”, można było ułożyć puzzle, rozwiązać krzyżówkę, odpowiedzieć na pytania, pograć w gry interaktywne: milionerzy, wisielec, wykreślankę. Znalazł się też Kodeks kl. IV a, plakat interaktywny, mini poradnik - W jaki sposób opisywać źródła internetowe?, zdjęcia.

STOISKO – kółko biblioteczne - p. U. Kuta

Celem projektu było stworzenie interaktywnego podręcznika do przyrody. Uczniowie sami zdecydowali, co będzie źródłem informacji. Opracowali wiadomości, ilustracje, zdjęcia i filmy. Przygotowali interaktywne ćwiczenia podsumowujące tematykę rozdziałów na platformie. Na stoisku poznali ciekawostki ze świata przyrody, obejrzeli przygotowane filmy i sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując interaktywne zadania. Podziwiali też makietę przedstawiającą przebieg wirtualnej wycieczki do Warszawy.

STOISKO – kl. II a – p. T. Gawlińska

Uczniowie zaprezentowali liczne plansze, albumy, wytwory prac dziecięcych, książeczki wykonane na zajęciach oraz prezentację multimedialną wykonaną przez uczennicę M, Talik, „Wyprawa po Grenlandii”. Przedstawili też liczne ćwiczenia, diagramy, dobieranki, rebusy na platformie edukacyjnej, ,,Bajkę o Tęczowym Królestwie” oraz zilustrowany Kodeks w formie prac plastycznych.

STOISKO – kl. VI a – p. D. Waligóra

Klasa VI przedstawiła plakaty ,,Wizytówki Londynu” – co ciekawego możemy zobaczyć w Muzeum Brytyjskim. Zaprezentowała słownik angielsko – amerykański, aplikacje na Learning Apps oraz lapbooki przyrodnicze i zdjęcia.

Dodatkowo powstało stoisko związane z projektem eTwinning realizowanym przez panią U. Kuta i Panią D. Waligórę oraz uczniów z kółka bibliotecznego i języka angielskiego.

eTwinning to program europejski, w którym szkoły z różnych krajów współpracują przez Internet. W tym roku w naszej szkole realizowany był projekt, „Let’s make a TV”, czyli „Zróbmy telewizję”. Uczestniczyły w nim szkoły z Polski, Czech, Grecji, Włoch, Słowenii, Hiszpanii i Portugalii. W każdej z nich powstawały programy, które ostatecznie złożyły się na nasza wspólną - COOL TV. Stoisko przybrało formę studia telewizyjnego, w którym prezentowano fragmenty telewizyjnego programu.

Podsumowanie, wnioski, refleksje

  • Uczniowie znają i potrafią właściwie i mądrze wykorzystywać technologie informacyjno – komunikacyjne w uczeniu się, odpowiedzialnie korzystać z sieci:

- doskonalą umiejętności w Paint, Power Point , edycji printscreenów, serwisie Glogster (prezentacje multimedialne, plakaty interaktywne)

- korzystają z Map Google, Bloggera, aplikacji Learning Apps, programu Hot Potatoes, Gimp, Movie Maker, z programu do obróbki zdjęć Photoshop, z aplikacji do tworzenia puzzli,

- odrabiają zadania i korzystają z platform edukacyjnych: WSiPnet, Freelearning (j. angielski);

- tworzą materiały na powstałej platformie edukacyjnej naszej szkoły;

- korzystają z tablic interaktywnych, posługują się kamerą cyfrową, skanerem, aparatem cyfrowym .

  • W związku z czytaniem i odkrywaniem uczniowie rozwijają kompetencje kluczowe dotyczące:

- samodzielnego i krytycznego myślenia poprzez odkrywanie,

- stawiania pytań oraz rozwiązywania problemów,

- czytania ze zrozumieniem poleceń, instrukcji, informacji, notatek

- analizy i interpretacji tekstów,

- redagowania tekstów, wyszukiwania właściwych informacji,

- rozwijania zainteresowań czytaniem.

  • Nauczyciele wprowadzili, upowszechnili i zastosowali w praktyce innowacyjne metody nauczania (projektu, odwróconej lekcji).
  • Szkoła na platformie – wprowadzona została szkolna platforma edukacyjna, czyli miejsce w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane materiały edukacyjne wszystkim zainteresowanym. Umożliwia to szkolną wymianę doświadczeń i publiczną prezentację dobrych praktyk.
  • Wzbogacone zostały zasoby szkoły (nowoczesna pracownia języka angielskiego MENTOR, zasoby związane z TIK, biblioteka szkolna).

Uczniowie całej szkoły mogli wziąć udział w warsztatach, które prowadziły zespoły uczniów na stoiskach edukacyjnych. Na zakończenie mogli obejrzeć unowocześnioną pracownię języka angielskiego „Mentor”. Doceniono wkład pracy dyrekcji szkoły w tworzeniu warunków dla nowoczesnej szkoły. To była wspaniała i bardzo ciekawa forma wykorzystania potencjału, umiejętności, zdolności naszych uczniów. My nauczyciele, mimo ogromu pracy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, zdobyliśmy nowe umiejętności związane z TIK, pracowaliśmy innowacyjnymi metodami pracy: projektu, odwróconej lekcji. Przygotowujemy książkę pt „Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce – Szkołą z Klasą”. Z niecierpliwością czekamy na tytuł i certyfikat. Jego otrzymanie będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem, satysfakcją i motywacją do dalszych działań.

Jolanta Figat

 

Stoisko klasy 2a

Stoisko klasy 6a

Stoisko klas 4a i 5a

Stoisko kółka bibliotecznego

Stoisko eTwinning

„Szlakiem Stasia i Nel” - już po prezentacji projektu!

Zacznijmy od słów Igi Kurowskiej:

Moje przygotowanie do omówienia innym klasom naszego projektu było intensywne. Starałam się wszystkim dzieciom jak najlepiej opowiedzieć o naszym projekcie. Najpierw opowiadałam o naszym zadaniu i pracy poszczególnych grup, a później z pomocą koleżanki pokazywałyśmy nasz blog. Najbardziej były zaciekawione klasy 1-3, bo to z nimi najbardziej się dogadywałyśmy, uczniowie mieli wiele pytań. Miałyśmy swoje stoisko i to nam bardzo pomogło. Moje wrażenie jest takie, iż wszystkim się podobało, ponieważ próbowałam jak najciekawiej wszystko wytłumaczyć, bardzo się starałam....

No właśnie... Iga Kurowska oraz Oktawia Radecka z Va, a także Julia Dziedzic, Pola Kubiesa oraz Wiktoria Majdak z IVa podczas Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0 obsługiwały stoisko, na którym zgromadzono materiały wypracowane podczas całego roku szkolnego w związku z działaniami w tymże programie.

Czwartoklasistki przedstawiały Klasowy Kodeks 2.0 oraz zadanie TIK. Dodatkowo przygotowały „Miniporadnik – jak opisywać źródła internetowe”.

Najważniejsze zadanie postawione było jednak przed piątoklasistkami, one to prezentowały projekt „Szlakiem Stasia i Nel – gra dydaktyczna”. Oktawia i Iga przedstawiły drogę do powstania bloga, pokazywały również samego bloga, szlifując przy tym swoje umiejętności potrzebne do wystąpień publicznych – poradziły sobie świetnie.

Uczniowie z poszczególnych klas, po wysłuchaniu wystąpień dziewcząt, mogli rozwiązywać interaktywne zadania, pograć w grę planszową oraz rozwiązywać krzyżówki i wykreślanki przygotowane drogą tradycyjną.

Wszystkim się bardzo podobało :)

Anita Skrzypek

 

 

Kolory tęczy

Klasa IIa w ramach programu Szkoła z klasą2.0 zrealizowała ostatnie zajęcia metodą „odwróconej lekcji”. Zajęcia dotyczyły zjawiska powstawania tęczy, określenia temperatury barw tęczy. Uczniowie z wielkim zapałem wykonywali w grupach doświadczenie, którego celem było wywołanie zjawiska rozszczepienia światła przy użyciu szklanki z wodą, latarki i białego ekranu. Potrafią wyjaśnić, w jaki sposób powstaje tęcza i z jakich kolorów się składa. Uczniowie również pisali bajkę pt.: „W tęczowym królestwie”. Byli bardzo zaangażowani podczas pracy. Materiały wykonane na zajęciach będą prezentowane na szkolnym festiwalu.

Teresa Gawlińska

Więcej artykułów…