Kodeks 2.0 - debata szkolna

22 stycznia (czwartek) 2015 w bibliotece szkolnej odbyła się ogólnoszkolna debata dotycząca tworzenia Kodeksu 2.0. Trwała 1,5 godz. Wzięli w niej udział: dyrektor szkoły, koordynator (J. Figat), nauczyciele biorący udział w programie (A. Skrzypek, U. Kuta, T. Gawlińska, D. Waligóra) oraz przedstawiciele klas IV – VI, kółka bibliotecznego, klasy II a, i Samorządu Uczniowskiego. Byli to: 2a – N. Rejman, J. Cichoń, K. Cichoń, M. Nitecki; 4a – J. Krzus, P. Kubiesa, J. Dziedzic; 4b – A. Dziedzic, Sz. Dyrlaga, W. Rozmus; 5a – I. Kurowska, D. Mazurek, M. Tetłak; 5b – M. Strzałka, J. Sarna, O. Żółty; 6a – M. Grabowska, K. Juraszek, K. Białek; 6b – A. Rypień, J. Kupczak, kółko biblioteczne – D. Kabacik, Z. Kubiesa. Debatę prowadził koordynator.

Uczniowie już wcześniej zostali poinformowani o tworzonym kodeksie dotyczącym TIK w nauczaniu, uczeniu się. Przygotowaniem do debaty szkolnej były przeprowadzone w klasach IV –VI, w kl. II a oraz na kółku bibliotecznym debaty pod kierunkiem nauczycieli biorących udział w Programie ,,Szkoła z Klasą 2.0”. Każda klasa otrzymała od koordynatora materiały pomocnicze dotyczące tworzenia dokumentu (,,Kodeks 2.0”, ,,Problemy do rozstrzygnięcia – siedem punktów Kodeksu”). Wypracowane kodeksy klasowe zamieszczono na gazetce ściennej. Niektóre klasy stworzyły też plakaty oraz prace plastyczne (kl. II a) do wybranych punktów Kodeksu.

Przebieg wydarzeń rejestrowała uczennica kl. VI Marysia Grabowska (sekretarz) oraz nauczyciele.

Koordynator powitał wszystkich zebranych. Przypomniał i omówił sprawy organizacyjne oraz cel debaty ogólnoszkolnej. Przekazał również informacje o samym Programie ,,Szkoła z Klasą”. Zwrócił uwagę, że wspólnie wypracowane pomysły będą dalej przedmiotem dyskusji nauczycieli oraz ,,testowania” w II semestrze podczas realizacji uczniowskich projektów na lekcjach różnych przedmiotów oraz w bibliotece szkolnej. Rozdał uczniom raporty i materiały do pracy. Debata przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze wg planu:

1. Ustalenie zasad debatowania - uczniowie zgłaszali zasady obowiązujące podczas debatowania (nie przerywamy sobie, chęć zabrania głosu zgłaszamy przez podniesienie ręki, słuchamy wypowiedzi innych, każdy ma prawo do głosu, nie śmiejemy się z czyichś wypowiedzi, bronimy własnych argumentów).

2. Prezentacja kodeksów przez przedstawicieli klas.

3. Zgłaszanie przez uczniów propozycji zasad kodeksu. Uczniowie w 3 – osobowych grupkach wyszukiwali w tekście punktów dotyczących konkretnego zagadnienia, zapisywali na samoprzylepnych kartkach, przyklejali na arkusz. Potem wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami dyskutowali, siedząc w kręgu. Spośród kilku zebranych propozycji (na kartkach samoprzylepnych) wybierali najbardziej istotne treści i tworzyli punkt Kodeksu. Sekretarz zapisywał ten punkt na arkuszu. I tak postępowano z każdym kolejnym punktem Kodeksu.

4. Odczytanie i zatwierdzenie szkolnego Kodeksu (głosowanie przez podniesienie ręki).

Szkolny Kodeks 2.0

,,ĆWICZENIE CZYNI MISTRZA”

1. Realizujemy projekty i odrabiamy zadania domowe z różnych przedmiotów korzystając z Internetu (np. Wikipedii), tablic interaktywnych, programów edukacyjnych, multibooków i platform internetowych (np. WSiPnet).

,,NIE KUPUJ KOTA W WORKU”

2. Uczymy się krytycznego podejścia do informacji wyszukanych w sieci.

,,NA ZŁODZIEJU CZAPKA GORE”

3. Nie kradniemy innym pomysłów, zawsze podajemy źródła informacji.

,,NIE RÓB DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”

4. Komunikujemy się przez pocztę elektroniczną, telefony komórkowe i portale społecznościowe według ustalonych zasad.

5. W trakcie zajęć lekcyjnych korzystamy z telefonów komórkowych za zgodą nauczyciela.

6. Stosujemy zasady netykiety.

,,GDY KOTA NIE MA, MYSZY HARCUJĄ”

7. Korzystamy z komputerów i innych narzędzi TIK pod opieką nauczyciela zgodnie z grafikiem.

,,POZÓR CZĘSTO OSZUKUJE”

8. W Internecie nie podajemy swoich danych, posługujemy się Nickiem.

9. Nie ufamy osobom poznanym w sieci. Gdy poczujemy się zagrożeni zgłaszamy to dorosłym.

10. Pamiętamy o ograniczonym czasie korzystania z Internetu.

11. Zabezpieczamy komputery programami antywirusowymi.

,,PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY”

12. Jesteśmy przewodnikami po wirtualnym świecie. Pomagamy rodzicom, dziadkom i innym dorosłym korzystać z komputera i telefonu komórkowego. Przekonamy ich, że Internet ułatwi im życie.

CZYTAMY I ODKRYWAMY

13. Rozwijamy umiejętność czytania korzystając z ebooków i różnych ciekawych artykułów w Internecie. Opracowujemy materiały na interesujące nas tematy.

14. Poznajemy świat korzystając z Google Maps, szukając ciekawostek o świecie.

23 stycznia (piątek) odbyło się spotkanie nauczycieli – uczestników programu ,,Szkoła z Klasą 2.0”, którzy ustalili końcową wersję zapisu Kodeksu. 26 stycznia (poniedziałek) Kodeks 2.0 został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną naszej szkoły.

W II semestrze punkty Kodeksu będą wdrażane w życie, „testowane” i modyfikowane. Na bieżąco będzie też uzupełniana lista dobrych pomysłów na wykorzystanie TIK w szkole. Kodeks będzie żył dalej, dostosowując się do zmian technologicznych, nowych potrzeb i pomysłów szkoły.

Jolanta Figat

"Ćwiczenie czyni mistrza!" – opisujemy źródła internetowe.

10 grudnia 2014 roku klasa IV a realizowała kolejne zadanie w związku z programem „Szkoła z Klasą”. Zadanie przyjęło formę lekcji, która odbyła się podczas zajęć z wychowawcą, a jej temat brzmiał: „Ćwiczenie czyni mistrza!” – opisujemy źródła internetowe.

Najpierw przypomnieliśmy sobie wspólnie zredagowany „Kodeks klasy IV a” i obejrzeliśmy interaktywny plakat, który był wprowadzeniem do lekcji. Potem podzieliliśmy się na siedem grup, każda dostała inny materiał do działań – były to wydruki z Wikipedii dotyczące tematyki świątecznej (Gwiazdor, symbolika ozdób choinkowych, tradycje drzewka świątecznego, pochodzenie zwyczaju choinki, zwyczaje związane ze św. Mikołajem, legendy związane ze św. Mikołajem, historia św. Mikołaja). Z kolei czytaliśmy teksty i podkreślaliśmy w nich to, co było najważniejsze naszym zdaniem, by w końcu układa

notatki, które wpisywaliśmy na plakaty i ozdabialiśmy według naszych inwencji twórczych.

Następną czynnością było rozwiązanie krzyżówki interaktywnej, której hasło brzmiało „źródła internetowe”. Teraz wkroczyła do akcji nasza pani, pokazała nam prezentację multimedialną, której celem było nauczenie nas, że w Internecie każdy post ma swojego autora, można z niego korzystać, ale trzeba zawsze o autorze pamiętać. Nauczyliśmy się więc opisywać źródła internetowe, co pokazaliśmy wpisując odpowiednie opisy na nasze plakaty z notatką.

Podobają się nam takie zajęcia, bo ciągle uczymy się czegoś nowego.

Anita Skrzypek

 

Edukacyjne strony internetowe - Zadanie TIK klasy VI A

Przygotowując się do zajęć z wychowawcą i wykonując zadanie TIK z programu Szkoły z Klasą 2.0 stworzyliśmy listę ciekawych internetowych stron edukacyjnych. Na zajęciach w pracowni komputerowej naszym zadaniem było przygotowanie 1 karty prezentującej naszą wybraną stronę. Z utworzonych stron powstała nasza wspólna prezentacja. Na następnych zajęciach chętni uczniowie reklamowali swoje strony przy użyciu tablicy interaktywnej. Zachęcali innych uczniów do pogłębienia wiedzy poprzez odkrywanie stron, które przecież są źródłem nauki.

Zadanie TIK „Jasne i ciemne strony Internetu” – kl. II a

W ramach programu Szkoła z klasą w grudniu kl. II a realizowała Zadanie TIK. Zajęcia zatytułowano „ Jasne i ciemne strony Internetu”.

Wiemy jak działa sieć internetowa, a to dzięki zabawie ruchowej „Tworzymy sieci”- dobrze się bawiliśmy, nawet przekazywaliśmy sobie różne informacje, „łączyliśmy się” z kim chcieliśmy. Wiemy jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Samodzielnie potrafimy uruchomić przeglądarkę internetową, odczytywać informacje zgromadzone na stronie www, samodzielnie pracować w programie Paint.

Biblioteka z Klasą

Nasza biblioteka również bierze udział w programie Szkoła z Klasą. Zapraszamy do śledzenia pracy kółka bibliotecznego na stronie biblioteki i naszym blogu.

Więcej artykułów…