Przyrodnicze lapbooki

To była już nasza ostatnia lekcja odwrócona w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. Tym razem uczniowie zostali podzieleni na pięć grup. Każda z nich miała możliwość wyboru tematu, do którego wykona swój lapbook. Po przeczytaniu tekstów w języku angielskim zawartych w czasopiśmie National Geographic pt. Odkrywca (w które została wzbogacona sala przyrody) uczniowie wykonywali kolorowe lapbooki. Chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowali nad nimi. Wraz z innymi wytworami pracy uczniów, zostaną one zaprezentowane podczas festiwalu podsumowującego zadania wynikające z programu Szkoła z Klasą 2.0.

Dorota Waligóra

Klasa Va i ich projekt

Klasa Va włączyła się do realizacji zadań w programie „Szkoła z Klasą”. Dziewięcioosobowa grupa uczennic i uczniów z tej klasy przygotowała grę dydaktyczną pod tytułem „Szlakiem Stasia i Nel”. Gra realizowała zadanie projektowe.

W czasie spotkań, które przez dwa miesiące odbywały się co piątek członkowie grupy nauczyli się sporo o posługiwaniu się nowymi narzędziami TIK, ale przede wszystkim przygotowali bloga, na którym umieścili różnorodne zadania sprawdzające wiedzę dotyczącą opracowanej wcześniej lektury – powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.

Pomysłów uczniowie mieli sporo krzyżówki, wykreślanki, puzzle i inne działania można zobaczyć na blogu http://szlakiemstasiainel.blogspot.com/.

Podsumowaniem pracy było przeprowadzenie gry dla całej Va. W dniu zabawy klasa została podzielona na cztery grupy (trzy losowo – z wykorzystaniem zwierzątek-losów przygotowanych przez jedną z uczennic, czwartą grupę stanowili uczniowie pracujący przy projekcie). Każda z grup projektowych prezentowała przygotowane przez siebie materiały, klasa rozwiązywała zadania. Świetnie bawili się zarówno ci, którzy pracowali przy projekcie, jak i ci, którzy pierwszy raz widzieli efekty pracy poszczególnych zespołów. Dowodem na to może być chociażby obecność całej klasy na zajęciach dodatkowych, podczas których przeprowadziliśmy wykonaną w innej konwencji ostatnią część gry „Przystanki afrykańskie”, ponieważ w czasie lekcji języka polskiego zabrakło na nią czasu. Gra okazała się dużym sukcesem, uczniowie nie chcieli w ogóle wychodzić z klasy.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszego bloga http://szlakiemstasiainel.blogspot.com/

Anita Skrzypek

 

 

Nasz klasowy słownik angielsko-amerykański.

Klasa VI A wykonała kolejne zadanie wynikające z programu Szkoły z Klasą 2.0. Pracowaliśmy metodą odwróconej lekcji. Jako pracę domową mieliśmy przeczytać pierwszy rozdział z książki pt. „Lisa w Nowym Jorku” oraz zapoznać się z prezentacją dotyczącą różnic w odmianie amerykańskiego i brytyjskiego języka angielskiego. Naszym celem było stworzenie ilustrowanego słownika angielsko-amerykańskiego, z którego będą mogli również korzystać uczniowie z innych klas.

Dorota Waligóra

„Odwrócona lekcja” w klasie VI A

Realizując kolejne zadanie wynikające z programu Szkoły z Klasą 2.0 uczniowie kl. VI A zostali zapoznani z innowacyjną metodą odwróconej lekcji. W odwróconej lekcji to uczniowie stają się aktywni i samodzielnie poznają nowe zagadnienia. Klasa VI A zrealizowała już I cykl zajęć dotyczący muzeów w Londynie. Uczniowie najpierw otrzymali instrukcje do pracy domowej, materiały i źródła do samodzielnej nauki. Na kolejnych lekcjach sprawdzali w praktyce zdobyte wiadomości. Na podstawie zebranych informacji z Internetu i zapoznaniem się z mapą linii metra w Londynie zadaniem szóstoklasistów było stworzenie w grupach plakatu prezentującego przydzielone muzeum w Londynie. Dzięki narzędziom TIK i zaangażowaniu uczniów udało nam się zrealizować zamierzone cele lekcji.

Dorota Waligóra

 

 

Wykonaliśmy następne zadanie wyznaczone przez SZKOŁĘ Z KLASĄ 2.0.

Ostatnio często pracujemy metodą odwróconej lekcji. Jak sama nazwa wskazuje – odwraca porządek zwykłych szkolnych zajęć. Uczniowie najpierw wykonują w domu zadane zadanie, a na lekcji ćwiczą, rozwiązują zadania, weryfikują, powtarzają i ugruntowują zdobytą samodzielnie wiedzę.

Odbyliśmy Wyprawę na Grenlandię. Przygotowaliśmy się dobrze do ćwiczeń, które wykonywaliśmy na zajęciach. Było bardzo fajnie, a szczególnie gdy zorganizowaliśmy „Konferencję Prasową Przyrodników i Podróżników”.

Więcej artykułów…