Ankietowaliśmy...

Mieszkańcy naszej miejscowości zostali zaatakowani serią pytań o patriotyzmie, które zadawali uczniowie z klasy 7b i 3b gimnazjum. W ramach projektu Szkoła Młodych Patriotów przeprowadzali sondaż składający się z 8 pytań. Zdecydowana większość podeszła do uczniów z otwartością, a teraz czeka nas podsumowanie.

Ula Figura