Kto Ty jesteś?

Wrzesień i październik w naszej szkole, prócz kolorów jesieni, biało - czerwony. A to wszystko w ramach prac nad projektem "Szkoła Młodych Patriotów". Rozważając dzisiejsze rozumienie patriotyzmu i miłości do kraju, z którego pochodzimy, dzieci i młodzież stworzyły, pełen serc, Kodeks Młodego Polaka - świadomego, radosnego i wrażliwego.

A więc z tym patriotyzmem u młodych chyba nie jest tak źle?

Nasz Kodeks postaw patriotycznych

Katarzyna Gaweł - Biegun