Wykonaliśmy następne zadanie wyznaczone przez SZKOŁĘ Z KLASĄ 2.0.

Ostatnio często pracujemy metodą odwróconej lekcji. Jak sama nazwa wskazuje – odwraca porządek zwykłych szkolnych zajęć. Uczniowie najpierw wykonują w domu zadane zadanie, a na lekcji ćwiczą, rozwiązują zadania, weryfikują, powtarzają i ugruntowują zdobytą samodzielnie wiedzę.

Odbyliśmy Wyprawę na Grenlandię. Przygotowaliśmy się dobrze do ćwiczeń, które wykonywaliśmy na zajęciach. Było bardzo fajnie, a szczególnie gdy zorganizowaliśmy „Konferencję Prasową Przyrodników i Podróżników”.