Sprawozdanie z zadania nr 8

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w maju zadanie nr 8. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w spektaklu profilaktycznym pt. „Magiczny Świat Bajek” w ramach programu „Żyj i baw się po trzeźwemu”. Refleksje na temat tego spektaklu uczniowie wyrazili w formie prac plastycznych.

Uczniowie klas IV – VI oglądnęli spektakl o charakterze profilaktycznym w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego w Węgierskiej Górce, którzy wzięli udział w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę teatralną o charakterze profilaktycznym "PROFORMA". "PROFORMA" to konkurs wojewody śląskiego i śląskiego kuratora oświaty realizowany w ramach programu "Razem Bezpieczniej" w obszarze "Bezpieczeństwo w szkole". Treści wyrażone w tej formie teatralnej budują optymizm i wiarę w możliwość funkcjonowania społecznego bez agresji, przemocy oraz bez środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Przedstawienia przygotowane przez młodych aktorów oraz ich nauczycieli skłaniają do refleksji, wyzwalają emocje ale przede wszystkim pozwalają innym uczniom wczuć się w problemy poruszane w czasie krótkiego spektaklu. Profilaktyka przez sztukę jest jedną z najlepszych form dotarcia do młodych ludzi.

Wychowawcy klas na zajęciach z wychowawcą realizują problematykę uzależnień w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego „Spójrz inaczej” w formie warsztatów – kręgu uczuć. Rozwijają u uczniów umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami i problemami, mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki i inne substancje szkodliwe dla zdrowia. Skupiają się nad różnymi obszarami, ważnymi w profilaktyce uzależnień, między innymi: wiedzą o środkach uzależniających, na systemach wartości, wpływach społecznych, uczeniem rozwiązywania problemów i konfliktów, uczeniem umiejętności życiowych, oferowaniem alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach tych zajęć dzieci uczą się, jak w sposób otwarty mówić o tym, co czują i czego potrzebują od innych. Dzielenie się swoimi myślami i odczuciami sprzyja uczeniu się zachowań alternatywnych, w stosunku do tych, jakie towarzyszą nałogom. Powyższe umiejętności ułatwiają odpieranie nacisków rówieśników, aby „wypić, zapalić, zaćpać”. Pomagają w znalezieniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a w rezultacie zapobiec sięganiu po szkodliwe substancje.

Jolanta Figat, Dorota Waligóra