Sprawozdanie z zadania nr 9

W ramach konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” zrealizowaliśmy w maju zadanie nr 9. Uczniowie na zajęciach z wychowawcą przedstawiali scenki, inscenizacje, będące podsumowaniem całorocznej pracy oraz zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy. Scenki i inscenizacje zmusiły do refleksji. Uczniowie mieli okazję do dyskusji i tworzenia własnych postaw i systemu wartości, dotyczących używania różnych substancji, w tym dopalaczy. Celem inscenizacji było przede wszystkim zrozumienie wartości zdrowia oraz nauka troszczenia się o siebie, co w konsekwencji zmniejsza skłonność do sięgania po substancje zmieniające świadomość. Inscenizacje dały dzieciom okazję do zastanowienia się nad dokonywanymi wyborami i ich wpływem na własne bezpieczeństwo. Nauczyły, jak radzić sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza życie, jak rozumieć siebie, jak umieć współżyć z innymi, jak znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Jolanta Figat, Dorota Waligóra