Koło UNICEF w naszej szkole!

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce

została członkiem w Klubie Szkół UNICEF koordynatorem jest opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Bożena Majdak

Klub Szkól UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza wszystkie szkoły, zainteresowane propagowaniem wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Będziemy nie tylko uczestniczyć w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także będziemy organizować różne działania.

W związku z tym w szkole z inicjatywy uczniów powstał SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU, który jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Zadaniem koła jest pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne itp. .

Wolontariuszem Koła może zostać każdy uczeń kl. IV-VI wyrażający chęć wolontaryjnej pomocy.

OGŁASZAMY KONKURS NA NAZWĘ KOŁA……na propozycje czekamy do 28 września 2016 roku.

Bożena Majdak

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Zgoda rodzica/opiekuna