WIELOPOKOLENIOWY DOM

W czasie Herbaciarni Literackiej 6 lutego 2019 roku, pt. "Drugie życie" zapoznałyśmy naszych gości z założeniami projektu Wielopokoleniowy dom - współfinansowanego przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. "Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2018". To spotkanie przyniosło wiele dobrej energii, uśmiechu oraz kontaktów do osób chętnych na nasze warsztaty, wycieczki i zajęcia. Dziękujemy naszym gościom Paniom: Danucie Kubalicy, Katarzynie Pawlik - Murańskiej, Zofii Barcik oraz przedstawicielom Związku Emerytów i Klubu Seniorów z terenu naszej gminy.

Zapraszamy na stronę projektu