Informacja dla rodziców

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/18 kończy się 19 stycznia 2018 r.

Śródroczne spotkanie z rodzicami odbędzie się 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Tematyka zabrania:

1. Spotkanie ogólne (sala audytoryjna):

• podsumowanie klasyfikacji śródrocznej szkoły,

• występ profilaktyczny dla rodziców.

2. Spotkania z wychowawcami klas:

• analiza ocen i zachowania uczniów,

• bieżące sprawy klasowe.