Prezentacja dla rodziców

Pani kurator Ilona Włoch zaprasza rodziców do zapoznania się z prezentacją przedstawioną na spotkaniu w dniu 16 marca 2017 r.

PREZENTACJA