Zapraszamy do naszej szkoły

Nasza szkoła z frontu i od "podwórka"

Wchodzących do szkoły witają dekoracje na holu. Przez oszklone drzwi można zajrzeć na stołówkę. Korytarz na parterze otwiera gablota ze sztandarem szkolnym. Przez okna można zobaczyć salę gimnastyczną.

W trakcie niedawnych obchodów 50-lecia szkoły, na korytarzu przygotowano wystawę podsumowującą osiągnięcia uczniów naszej placówki.

Pierwsze piętro dzielimy z gimnazjum. Znajduje się tu pracownia komputerowa, sala do zabaw oraz aula, przez którą można dotrzeć do świetlicy szkolnej.

Najwyższe piętro szkoły to królestwo maluchów. Uczą się tam klasy I - III. Mieści się tam również biblioteka szkolna.