Zmiany w wewnątrzszkolnym ocenianiu

Z dniem 21 marca 2018 wprowadzone zostały dwie zmiany w wewnątrzszkolnym ocenianiu:

1. Na terenie szkoły zabronione jest samowolne używanie przez uczniów sprzętu nagłaśniającego - za niestosowanie się do zakazu uczeń otrzymuje 20 punktów ujemnych każdorazowo!

2. Uczeń, który uzyskał 40 punktów ujemnych i więcej, nie może otrzymać zachowania bardzo dobrego.