Zdalna szkoła

Jest to projekt realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1- „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - realizacja projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Gmina Węgierska Górka przystąpiła do realizacji projektu Zdalna szkoła. Jest on odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.

W wyniku ogłoszonego konkursu Gmina Węgierska Górka pozyskała środki w wysokości 69982,08 zł, co pozwoli na zakup 28 nowych laptopów i słuchawek. 

W naszej szkole laptop otrzymało 8 rodzin - komputery te zostały wypożyczone na okres zdalnej nauki.

Wsparcie dla nauczycieli

Szanowni nauczyciele, informuję, że Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku przygotował materiały do pracy zdalnej w przedszkolach i szkołach.  Materiały dostępne są na stronie internetowej www.wom.edu.pl „WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI – przydatne materiały, linki, informacje…”

Tomasz Kowalik

Dyrektor Delegatury w Bielsku Białej