Mali ratownicy

Pamiętajmy - każdy z nas w sytuacji zagrożenia życia drugiej osoby jest zobowiązany do udzielenia jej pierwszej pomocy. Uczniowie klasy trzeciej pod kierunkiem pani Kamili Pawlus szkolili się z udzielania pierwszej pomocy (więcej)