Szkoła z klasą 2.0

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do programu Szkoła z Klasą 2.0. Koncentruje się on na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Celem programy jest rozwijanie u uczniów samodzielnego i krytycznego myślenia, uczenie jak odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Szkoła z Klasą podpowiada jak wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z Internetu.

Program trwa cały rok, w trakcie którego uczniowie, wspólnie z nauczycielami, realizują różnorodne zadania.

Tegoroczna edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. W pracy skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy, jak na różne sposoby można odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.

Główna strona programu: http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/szkola-z-klasa-20-wlacz-sie, dostęp 17.11.2014

Harmonogram naszych działań