AKCJA „SZKOŁO POMÓŻ I TY”

Co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”, która polega na sprzedaży cegiełek – pomocy naukowych. Każdy kupując taką cegiełkę w cenie 2 zł może pomóc podopiecznym Fundacji. W tym roku we wrześniu 2016 pomagaliśmy Danielowi.

Takie ulotki (poniżej) każde dziecko klas młodszych I-III otrzymało z informacją dla rodziców, natomiast dla starszych informacja przekazana była w formie plakatu. Zebrane pieniądze - 210 zł. przekazaliśmy FUNDACJI NA RZECZ DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bądź otwarty na problemy drugiego człowieka

i POMÓŻ DANIELOWI ZOBACZYĆ ŚWIAT

Szkolny Klub Wolontariatu będzie rozprowadzał pomoce dydaktyczne w cenie 2zł. Cały dochód

ze sprzedaży zostanie przekazany FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – dla Dawida. Dokładamy cegiełkę, mały wkład do zakupu tak niezbędnego dla niego sprzętu rehabilitacyjnego.

Nie bądź obojętny…. pomóż!

Bożena Majdak