Wolontariat

AKCJA „Szukamy domu… PSYgarnij nas!”

Nikt tak nie docenia geniuszu Nie ma słów ani gestów równie zawartego w Twoich słowach . wiarygodnych jak psie podanie łapy jak Twój pies.

Kolejną akcją przeprowadzoną przez Szkolny Klub Wolontariatu była pomoc w znalezieniu domu bezdomnym pieskom i kotom ze Schroniska w Żywcu.

W tym celu członkowie Klubu rozprowadzili wśród uczniów naszej szkoły kalendarze z wizerunkami i imionami wszystkich psów i kotów przebywających w tym schronisku. Zebrane środki ze sprzedaży kalendarzy zostały przekazane a szkoła otrzymała podziękowanie za pomoc i dobre serce.

Dziękuję wszystkim klubowiczom, którzy zaangażowali się w akcję a szczególnie Julce , Joli i Patrycji z klasy VIa oraz Oli Dziedzic i Kajetanowi Motyce z klasy VI b.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego mgr Bożena Majdak

GÓRA GROSZA

Szkolny Klub Wolontariatu i cała społeczność uczniowska włączyła się do kolejnej ogólnopolskiej akcji, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych.

W holu na tle plakatu informacyjnego postawiliśmy puszkę do której wszyscy mogli wrzucać grosze. Udało nam się zebrać 145zł 50 groszy oraz centy, hrywny i inne grosze którą przekazaliśmy organizatorom akcji „Góra Grosza” -Towarzystwo Nasz Dom.

Jeden grosz to niewiele, lecz potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

Bożena Majdak

AKCJA „SZKOŁO POMÓŻ I TY”

Co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”, która polega na sprzedaży cegiełek – pomocy naukowych. Każdy kupując taką cegiełkę w cenie 2 zł może pomóc podopiecznym Fundacji. W tym roku we wrześniu 2016 pomagaliśmy Danielowi.

Takie ulotki (poniżej) każde dziecko klas młodszych I-III otrzymało z informacją dla rodziców, natomiast dla starszych informacja przekazana była w formie plakatu. Zebrane pieniądze - 210 zł. przekazaliśmy FUNDACJI NA RZECZ DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bądź otwarty na problemy drugiego człowieka

i POMÓŻ DANIELOWI ZOBACZYĆ ŚWIAT

Szkolny Klub Wolontariatu będzie rozprowadzał pomoce dydaktyczne w cenie 2zł. Cały dochód

ze sprzedaży zostanie przekazany FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – dla Dawida. Dokładamy cegiełkę, mały wkład do zakupu tak niezbędnego dla niego sprzętu rehabilitacyjnego.

Nie bądź obojętny…. pomóż!

Bożena Majdak

PODAJ ŁAPĘ – POMÓŻ

24 października 2016 roku w naszej szkole przeprowadzona została akcja charytatywna „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!” PODAJ ŁAPĘ – POMÓŻ!

Samorząd Uczniowski podejmując się zorganizowania takiego przedsięwzięcia dużo wcześniej musiał wszystko zaplanować, a także należycie się przygotować. W tym celu nawiązano kontakt z kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu i uzyskano informację

o potrzebach psów, tych dużych i małych oraz kotów, które tam przebywają.

Przygotowano plakaty informujące o akcji oraz ulotki dla rodziców i naklejki dla dzieci, które. wolontariusze rozdawali tydzień wcześniej.

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i nie trwała jeden dzień, ale kilka, gdyż od poniedziałku do czwartku przynoszono dary dla zwierząt nie tylko karmę ale też koce, miski czyli to, co było potrzebne dla tych zwierząt.

29 października w sobotę przekazaliśmy zebrane od Was dary. Przed południem odwiedziliśmy Schronisko w Żywcu, gdzie wypakowaliśmy prezenty dla czworonogów. Udało nam się uzbierać 120 kg karmy suchej i mokrej w puszkach dla psów i 19 kg dla kotów, dwa legowiska, 20 koców, poszewki i ręczniki, żwirek dla kotów, kuwetę, smycze, szelki dla dużych psów, obroże, miski duże i małe, smakołyki i gryzaki- zabawki. Pani Kierownik od razu zauważyła, że Wasze dary są wysokiej jakości i bardzo się ucieszyła, a także oprowadziła naszych uczniów: Julkę Dziedzic, Jolę Krzus oraz Patrycję Bukowczan po terenie schroniska, pokazując pieski różnej rasy a także kotki czekające na adopcję.

To wszystko dzięki Wam i Waszym dobrym sercom! Dziękujemy, że dorzuciliście się do naszej zbiórki i ją wspieraliście.

Podziękowania należą się również rodzicom: Panu Szymonowi Dziedzicowi i Panu Cieślawskiemu za poświęcony czas i użyczenie samochodu do przewiezienia darów.

D Z I Ę K U J E M Y!

Opiekun Samorządu Uczniowskiego i koordynator akcji mgr B.Majdak