SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Naszym celem jest pomaganie potrzebującym, uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych (współpraca, altruizm, życzliwość, itp.) i otwartości na nowe pomysły i sposoby działania. (więcej)