SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Naszym celem jest pomaganie potrzebującym, uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych (współpraca, altruizm, życzliwość, itp.) i otwartości na nowe pomysły i sposoby działania.

Propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez : przeprowadzeniu różnych akcji pomocy na terenie szkoły, środowiska i innych ogólnopolskich.
PRZEPROWADZONE AKCJE PLANOWANE a także UDZIAŁ W AKCJACH NIEPLANOWANYCH WYNIKŁYCH Z POTRZEBY POMOCY - informacje o akcjach i działaniach umieszczane na Librusie w OGŁOSZENIACH, a także na stronie szkoły w zakładce Wolontariat

SPOTKANIA Z WOLONTARIUSZAMI – dostosowane do zajęć dzieci –termin ruchomy od godz.13:40
DZIAŁANIA:
- udział w ogólnopolskiej Akcji „SZKOŁO- POMÓŻ I TY”- na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Rozprowadzanie cegiełek w postaci kalendarzyków i pomocy naukowych z wizerunkami zwierząt. Dochód ze sprzedaży dofinansował sprzęt dla niepełnosprawnego Kacpra

- udział w akcji: WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH,

- zbiórka książek dla dzieci, słodyczy a także artykułów szkolnych. Dary dostarczone będą Polskim rodzinom mieszkającym na Kresach w gminach Jaszuny i w gminie Mickuny oraz parafian w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie. Święty Mikołaj książki słodycze, i artykuły szkolne przekaże polskim dzieciom,

- podarki świąteczne dla zaprzyjaźnionej szkoły w Pakienie na LITWIE - współorganizatorem jest DELEGATURA KURATORIUM w Bielsku Białej – tam zostaną dostarczone dary KOORDYNATOREM CAŁEJ AKCJI jest ks. Ryszard Umański,

- POMOC POLSKIM SZKOŁOM NA KRESACH WSCHODNICH,

- spotkania z wolontariuszami- szyjemy gadżety z filcu, itp., filcaki w celu pozyskania środków,

- zbiórka dużych kartonowych pudeł-potrzebnych do pakowania żywności i materiałów szkolnych na Litwę i Ukrainie

- organizowanie własnych działań w których zawsze przyświeca ten sam cel – WARTO POMAGAĆ

- GÓRA GROSZA - celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Organizatorem ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” jest Towarzystwo Nasz Dom

- AKCJA SZLACHETNA PACZKA - POMAGAMY RODZINOM W POTRZEBIE, TYM KTÓRZY MAJĄ TRUDNIEJ, KTÓRYCH DOTKNĘŁA BIEDA z przyczyn od nich niezależnych.

- POMOC dla rodzin z naszej miejscowości i dzieci uczęszczających do naszej,

-KIERMASZ ŚWIĄTECZNY – SZLACHETNA PACZKA - wolontariusze przygotowali stoiska z ozdobami świąteczne –„ małe rękodzieła artystyczne”, a także słodkości jak ciastka domowe. Dochód przeznaczamy do doposażenia SZLACHETNEJ PACZKI w brakujące akcesoria i słodycze dla dzieci (11 dzieciaków).

- DRUGIE ZYCIE wolontariusze rozprowadzali misie, maskotki za drobne wpłaty od 2 do 5 złotych a pozyskane środki doinwestowały PACZUSZKĘ DLA MALUSZKA

-PACZUSZKA DLA MALUSZKA- wyprawki dla dla dzieci z DOMU SAMOTNEJ MATKI

- POMOC UKRAINIE - POMAGAMY UKRAINIE
W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie SKW przeprowadzili zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy w stanie używalności i artykułów spożywczych z przedłużonym terminem ważności dla uchodźców z terenów objętych wojną.

- KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - Jesteśmy z Wami! Ми з вами
Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych –„ małe rękodzieła artystyczne” a także słodkości jak wypieki domowe przeznaczony na POMOC UKRAINIE,

- Z ORGANIZOWANIE KAWIARENKI dla rodziców podczas wywiadówki w ofercie kawa, herbata i domowe ciasto. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na nagrody dla WOLONTARIUSZY za pracę całoroczną,

- przygotowane i wręczenie dyplomów i nagród zróżnicowanych w zależności od udziału w akcjach,

- przygotowanie podziękowań i drobnych upominków dla wolontariuszy jak karty na zakupy do Empiku, karty podarunkowe do Biurka i słodkości.

Przez cały rok kontynuujemy formę pozyskiwania środków na WOLONTARIAT poprzez organizowanie kawiarenek na wywiadówkach z rodzicami, pieczenie ciast i sprzedaż na zabawach andrzejkowych i karnawałowych, czasami na przerwach, organizowanie kiermaszy z własnoręcznie wykonanymi ozdobami itp.
Musimy uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra. Bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzenie u siebie życzliwości wobec innych ma moc…
DOBRO WRACA…

Opiekun mgr Bożena Majdak