Czytanie łączy

Akcja Narodowe Czytanie 2022

Kiedy ktoś łączy litery, to czyta (przepraszam za to uproszczenie), a gdy czyta, to łączy ludzi. Najpierw w tym powiązanym związku pozostaje autor ze swoim czytelnikiem, a później zawiązanie więzi możliwe jest między wieloma czytelnikami. Do takich świąt łączności należy akcja Narodowe Czytanie organizowana w Polsce od 10 lat. To taki dzień, w którym Polacy bez względu na swoje poglądy, zwłaszcza te polityczne, bez względu na wiek i bez względu na wykonywaną pracę i miejsce, w którym się znajdują, mogą wreszcie coś robić wspólnie i w podobny sposób – po prostu czytać teksty innych Polaków.
W tym roku 3 września czytanie połączyło nas, podobnie jak 12 miesięcy temu, ze społecznością Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu. Tu cztery pokolenia związane ze szkołą przypominały sobie literackie początki polskiego romantyzmu – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
O sile dziecięcego ducha w balladzie „Powrót taty” czytali Bartosz Piskorz i Dominik Smolicki.
W ubiegłym roku czytelniczą ścieżkę przetarły nasze absolwentki – Urszula Gawlas i Oliwia Duraj, śmiejąc się z naszych wad słowami bohaterek dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Serdecznie dziękujemy Pani Dominice Kamińskiej i Pani Lucynie Majdak za to miłe spotkanie z literaturą, piękną muzyką i pysznym sernikiem.

A. Ankianiec