PODZIĘKOWANIA

Bardzo dziękujemy OSP w Węgierskiej Górce za przeprowadzenie ciekawej i pouczającej lekcji z zagrożeń pożarowych w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Kamila Pawlus

images/osp-2023/800_1.jpgimages/osp-2023/800_2.jpgimages/osp-2023/800_3.jpgimages/osp-2023/800_4.jpgimages/osp-2023/800_5.jpeg