Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej

14 czerwca 2016 roku przeprowadzono wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/17.

W głosowaniu brali udział wszyscy uczniowie klas III, IV i V, najpierw oddali trzy głosy na kandydatów spośród uczniów wcześniej podanych do Rady Samorządu, a następnie głosowali na opiekuna. Po wypełnieniu kart do głosowania uczniowie wrzucali je do „urny”. Obliczenia głosów dokonała Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania w składzie: Iga Kurowska, Martyna Pietras, Marysia Strzałka i Wiktoria Waligóra.

Po obliczeniu głosów Komisja sporządziła protokół: w głosowaniu brało udział 120 osób, głosów ważnych 120.

Opiekunem Szkolnej Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2016/17 została Pani mgr Bożena Majdak uzyskując największą ilość głosów.

Członkami Rady zostali:

przewodnicząca – Jolanta Krzus

z-ca przewodniczącej – Patrycja Bukowczan

członek – Aneta Hyla

członek – Kamil Cichoń

W Poczcie Sztandarowym szkołę reprezentować będą następujący uczniowie:

Mikołaj Babuśka, Julia Dziedzic, Ola Kalinowska

REZERWA: Kajetan Motyka, Aleksandra Dziedzic, Martyna Nowak

Bożena Majdak